About reintegratie

Na een tijdje ken je de handel en de wandel hiervan, en ben je niet meer verrast about dergelijke gebeurtenissen. Toen ik vorig jaar naar de universiteit ging, kwam de oplossing vanzelf, omdat veel van mijn professoren me hun cursussen in elektronisch formaat konden geven, wat natuurlijk heel wat werk bespaart. Dit argument is ook de hoeksteen van een Italiaanse overeenkomst uit 2001 die bepaalt dat de uitgeverijen onmiddellijk hun schoolboeken in digitaal formaat aan de brailledrukkerijen moeten leveren; op deze wijze wordt heel wat inscanwerk vermeden.

Documenten opsturen voor situatie four: Heeft mijn werkgever genoeg gedaan om mij weer aan het werk te helpen?

U en uw werkgever krijgen de Probleemanalyse uiterlijk in de zesde 7 days nadat u zich heeft ziek gemeld.

Doorgeven wijzigingen als u een Ziektewet-uitkering of toeslag van UWV heeft Wat gebeurt er als ik wijzigingen niet of niet goed doorgeef?

1. Kinderen achieved een vroeg-diagnose ASS die vanwege hun problematiek nog niet hebben deelgenomen aan een vorm van onderwijs. Deze kinderen volgen bij het Robertshuis eerst een intensief traject waarbij alle kennis wordt aangeleerd die ze nodig hebben om aan de randvoorwaarden van onderwijs te voldoen.

Kan uw werk worden aangepast? Of kunt u ander werk doen? Daarbij kan het gaan om werk bij uw eigen werkgever, of bij een ander bedrijf.

U en uw werkgever richten zich in de eerste plaats op terugkeer naar uw eigen werk. Dit doet u samen satisfied de bedrijfsarts of de arts van de arbodienst. Lukt dat niet (meteen)? Dan kunnen zij u en uw werkgever adviseren more than reintegratie de mogelijkheden die u nog wél heeft om te werken.

Het doel is na te gaan of de werknemer op termijn het overeengekomen werk opnieuw zal kunnen uitoefenen, eventueel mits aanpassing van de werkpost, en om de mogelijkheden voor re-integratie te onderzoeken op foundation van de arbeidscapaciteiten van de werknemer, m.a.w. by using aangepast of ander werk.

Gaat uw ex-werknemer weer werken bij een andere werkgever, nadat de WW-uitkering die bij u in rekening wordt gebracht enige tijd heeft gelopen?. En wordt hij vervolgens opnieuw ontslagen, terwijl hij nog maar kort werkte bij zijn nieuwe werkgever?

Echter zullen we nog geduld moeten hebben tot 20 september, als de begroting voor 2012 bekend gemaakt wordt. Pas dan is het duidelijk hoe de voorgenomen bezuinigingen worden uitgevoerd. Post navigation

Overleg is ook mogelijk satisfied andere preventieadviseurs binnen dezelfde preventiedienst. Bij een dergelijk overleg is er uiteraard geen uitwisseling van medische informatie, aangezien het niet om artsen gaat. Naargelang het geval kan het echter voor de preventieadviseur-arbeidsarts wel nuttig zijn om de mening te kennen van bv.

Medische informatie of gezondheidsgegevens die u ons heeft gestuurd, delen wij niet met uw werkgever.

Óf ander werk binnen de organisatie. Als dit niet mogelijk blijkt komt het tweede spoor traject in beeld. Beide sporen kunnen naast elkaar lopen gedurende de eerste twee jaar na de eerste ziektedag.

Samen met uw werkgever of UWV bekijkt u hoe u weer (meer) kunt gaan werken. Afhankelijk van uw gezondheid en situatie is er een aantal mogelijkheden:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *